włoski dostawca maszyn do badania szczelności i wizyjnej inspekcji

hiszpański dostawca rozwiązań pod klucz dla pomieszczeń czystych i linii technologicznych

 

hiszpański dostawca saszetkarek pionowych (w tym stickiarki)

włoski dostawca tubiarek, mieszalników homogenizacyjnych, topielników  

hiszpański dostawca maszyn do rozsypu i rozlewu

 

włoski dostawca owijarek, kartoniarek indywidualnych, kartoniarek  zbiorczych, paletyzatorów

kanadyjski dostawca detektorów metali